Informujemy, iż w zakładce Usługi/Gospodarka WOD-KAN/Badania wody zamieszczono Raport z wykonania Decyzji zakazującej korzystania z wody nieprzegotowanej do celów spożywczyczych. Dodatkowo zamieszczono również wyniki badań próbek wody pod względem mikrobiologicznym sporządzone w dniu 19.06.2017r.

Ponadto informujemy, iż badania próbek wody (data pobrania próbek: 12.06.2017, data uzyskania wyników badań: 14.06.2017) wykazały obecność bakterii z grupy coli: Zawadzkie ul. Opolska 1D - 7jtk., PP Zawadzkie ul. Paderewskiego (kuchnia): 12 jtk., Zawadzkie ul. Świerklańska ZAW-KOM - 10 jtk.