Szanowni Państwo miło nam poinformować, że rozpoczynamy kolejny cykl inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kielcza.

Zapraszamy do lektury zakładki inwestycje.

W związku z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, Zakład Gospodarki Komunalnej “ZAW-KOM” Sp. z o.o. informuje, że złożył na ręce Prezesa URE wniosek o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi poprzez dostosowanie treści do definicji paliw ciekłych, w czasie terminowym do dnia 16 stycznia 2017 r. Dokumenty można pobrać klikając na link: Wniosek o zmianę koncesji. 

Informujemy, że opłaty za wodę i odprowadzone ścieki nalezy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany na fakturze dotyczącej świadczonych usług.

Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. informuje. że od dnia 01.11.2015 usługę wywozu nieczystości płynnych z posesji, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej wykonuje na dzień dzisiejszy firma "Usługi Transportowe Mudrak Andrzej" z Kielczy. Zgłoszenie wywozu ścieków należy zgłaszać pod numerem telefonu 602354974.

Cena wywozu 1m3 ścieków wynosi - 26,00 zł brutto.