Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp.  z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze.

Szczegóły oferty pracy można znależć w pliku:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownicze - MECHANIK

Wszystkich chętnych do pracy w naszym zespole zapraszamy do złożenia swoich dokumentów.

Informujemy mieszkańców, że od dnia 1 stycznia 2019 r. podwyższeniu ulega opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie.

Nowa opłata wynosi:

  1. dla osób deklarujących selektywną zbiórkę odpadów -18,00 zł/os (od osoby zamieszkującej nieruchomość)
  2. dla osób deklarujących zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny - 30,50 zł/os.

Z pobranych od mieszkańców opłat  pokrywane są następujące wydatki:

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki  i worki na odpady,

- odbiór i transport zebranych odpadów,

- zagospodarowanie zebranych odpadów,

- organizację zbiórek odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,

- organizację punktów zbiórki przeterminowanych lekarstw,

- druk ulotek informacyjnych i harmonogramów,

- obsługę administracyjną systemu (między innymi: druk książeczek opłat, obsługa księgowa, obsługa mieszkańców, czynności kontrolne).

UWAGA: Opłata nie obejmuje dezynfekcji pojemników. Dezynfekcję pojemników właściciele nieruchomości powinni wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Ponadto informujemy, że w zakładce Usługi/Gospodarka komunalna zostały zamieszczone nowe harmonogramy odbioru odpadów na rok 2019 oraz ulotka informacyjna z podstawowymi zasadami segregacji odpadów.

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Zawadzkie na 2018/2019r.

Szczczegóły zapytania przedstawiono w pliku do pobrania: POBIERZ.

Z.G.K. "ZAW-KOM" Sp. z o.o. informuje o planowanych pracach eksploatacyjnych prowadzonych na sieci wodociągowej:

1. W nocy z 7 na 8 grudnia 2018r. w godzinach od 22:00 do 05:00 będzie przeprowadzane okresowe czyszczenie zbiornika wieży ciśnień w Zawadzkiem.

2. W nocy z 10 na 11 grudnia 2018r. w godzinach od 22:00 do 04:00 będzie przeprowadzane płukanie sieci wodociągowej w Zawadzkiem.

W związku z powyższymi pracami w godzinach ich wykonywania zostanie obniżone ciśnienie w sieci wodociągowej, a woda może zostać zabarwiona związkami żelaza. Spadek ciśnienia będzie szczególnie odczuwalny w budynkach wielolokalowych na wyższych piętrach. Podczas prowadzenia robót może zostać wstrzymana całkowicie dostawa wody (chwilowo).

Ponadto informujemy, iż wymienione prace są przeprowadzane okresowo i wynikają z wewnętrznego harmonogramu ich przeprowadzania.

Informujemy, że w dniu 03.10.2018r. będą prowadzone prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w Zawadzkiem.

 W związku z powyższym w godzinach od 8:00 do 14:00 dostawa wody zostanie wstrzymana w Zawadzkiem dla następujących nieruchomości:

- ul. Opolska 1, 2, 2A, 3, 5, Nowe Osiedle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Po zakończeniu robót woda może zostać w pierwszej fazie po wznowieniu dostaw zabarwiona związkami żelaza.

Za wszelkie niegodności przepraszamy.