W zakładce Inwestycje można śledzić bieżący postęp robót prowadzonej obecnie budowy kanalizacji sanitarnej w Kielczy w rejonie drogi wojewódzkiej nr 901.

Prace planujemy zakończyć do końca 2017r. Wszystkich Mieszkańców tego obszaru informujemy, że do nowej kanalizacji sanitarnej nie będzie można podłączyć swoich nieruchomości do momentu zakończenia planowanej budowy kanalizacji w Kielczy Południe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zakres zaznaczony na mapach poglądowych). Według planów Spółki podłączenia będą możliwe w pierwszej połowie 2019 roku.

 

Informujemy, że w dniu 14.08.2017 został wydany komunikat nr 09/2017 informujący, że woda pochodząca z wodociągu publicznego w Zawadzkiem może być stosowana do celów spożywczych, higienicznych i gospodarczych bez przegotowania.

Pełna treść komunikatu znajduje się poniżej.

KOMUNIKAT

W związku z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, Zakład Gospodarki Komunalnej “ZAW-KOM” Sp. z o.o. informuje, że złożył na ręce Prezesa URE wniosek o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi poprzez dostosowanie treści do definicji paliw ciekłych, w czasie terminowym do dnia 16 stycznia 2017 r. Dokumenty można pobrać klikając na link: Wniosek o zmianę koncesji. 

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że rozpoczynamy kolejny cykl inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kielcza.

Zapraszamy do lektury zakładki inwestycje.

Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. informuje. że od dnia 01.11.2015 usługę wywozu nieczystości płynnych z posesji, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej wykonuje na dzień dzisiejszy firma "Usługi Transportowe Mudrak Andrzej" z Kielczy. Zgłoszenie wywozu ścieków należy zgłaszać pod numerem telefonu 602354974.

Cena wywozu 1m3 ścieków wynosi - 26,00 zł brutto.